Bel 038 42 02 130 en u krijgt direct één van onze adviseurs aan de telefoon.|info@onderzoek-innovatiegroep.nl

Keuringsdienst van Waarden

Keuringsdienst van Waarden 2018-01-25T11:27:32+00:00

Project Description

 

Voor organisaties die willen weten of zij doen wat zij zeggen en zeggen wat zij doen.

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Een bedrijf heeft bij voorkeur een aantal (3 tot 5) heldere kernwaarden die de bedrijfscultuur in een keer duidelijk maken. Met kernwaarden geef je aan waarom en hoe je organisatie de dingen doet. Het geeft richting aan de strategische koers. Kernwaarden dragen ook bij aan hoe medewerkers in hun werk staan en hun werk doen.

U kunt de keuringsdienst van waarden op verschillende manieren inzetten:

  1. Uw organisatie heeft niet expliciet omschreven vanuit welke kernwaarden er wordt gewerkt. U wilt weten vanuit welke kernwaarden er bij u ‘organisch’ gewerkt wordt.
  2. Uw organisatie heeft wel expliciet kernwaarden omschreven. U wilt achterhalen in hoeverre deze kernwaarden consequent worden uitgedragen, herkend door derden en gedragen door de medewerkers.

Wat levert het op?
Een eerlijk beeld van de concrete zichtbaarheid van uw waarden. Bewustwording, accentuering en duidelijkheid of dat wat belangrijk is ook daadwerkelijk gestalte krijgt. Aanscherping van wat voor u als organisatie (echt) belangrijk is. Dat kan in missie, visie, kernwaarden, beloften en/of kwaliteiten, nieuwe gedragingen uitgedrukt worden. Aanscherping van allerlei communicatievormen: op papier, live, social media, website, bejegening van klanten, inrichting, fotomateriaal. Input voor een ‘strategisch waarden-beleidsplan’. Kortom: een krachtige middel om met waarden (verder) aan de slag te gaan.

Voor meer informatie of vragen neem contact met ons op via:
tel: 038 42 02 130 of stuur een e-mail naar: info@onderzoek-innovatiegroep.nl