2018-10-11T06:51:30+00:00

Het is weer tijd voor een nieuw strategisch beleidsplan. Gaan we ‘gewoon’ door, of gooien we het roer om? Welke speerpunten kiezen jullie voor de komende jaren?

Links- of rechtsom, welke plannen er ook komen, er moet wel budget voor zijn. De verwachting is dat het onderwijs de komende jaren iets ruimer kan begroten. Dat komt voornamelijk omdat de economie weer goed draait en er meer geld te verdelen is. Dat roept gelijk de vraag op wat de continuïteit is van de beschikbare middelen. Wellicht is het alleen al daarom verstandig goed te kijken naar de inzet van de beschikbare middelen. Er zijn namelijk ook ontwikkelingen die ons aansporen anders te gaan kijken naar hoe we onze tijd besteden. Om er enkele te noemen: lerarentekort, leerlingenkrimp, relatief hoog ziekteverzuim in het PO, vergrijzing personeelsbestand en technologische ontwikkelingen. En: leggen we de focus vooral op opbrengstgericht werken en cognitieve ontwikkeling, of vinden we sociale competenties en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en leerlingen vooral belangrijk?

Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen en ideeën. En vooral om doen.

Hierbij enkele tips:

  • Organiseer een Onderwijs Challenge met de leerlingen en vervolgens een Onderwijs Challenge waar niet alleen de medewerkers bij betrokken zijn. Ook ouders, plaatselijke politiek, ICT-ers, PABO, het lokale bedrijfsleven  en aanverwante maatschappelijke organisaties zoals jeugdzorg e.d. hebben ideeën over ontwikkeling en onderwijs.

Mensgericht

Organisatiegericht

  • Durf systemen los te laten en ga experimenteren
  • Organiseer het onderwijs anders
  • Laat ICT voor je werken en zet dit slim in

Wij komen graag bij u langs om met u na te denken over de ingrediënten voor het nieuwe beleidsplan.