Bel 038 42 02 130 en u krijgt direct één van onze adviseurs aan de telefoon.|info@onderzoek-innovatiegroep.nl

Kwalitatief onderzoek in de apotheek

2016-06-20T08:44:12+00:00

Door Kees van Heuveln

De meerwaarde van groepsdiscussies
Voor de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) voeren wij online kwantitatief onderzoek uit naar onder andere de tevredenheid onder apotheekmedewerkers. Uit de onderzoeksresultaten  komt een duidelijk beeld naar voren over de algehele tevredenheid per onderzocht onderwerp. Op het gebied van leidinggeven, werkdruk en waardering maar ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden, het apotheekgebouw en personeelsmanagement.

Verdieping van de resultaten
Omdat we deze onderzoeken al jarenlang uitvoeren, zien wij tussen apotheken grote verschillen in de medewerkerstevredenheid. We weten waarover de medewerkers tevreden of ontevreden zijn. Waarom de medewerkers over bepaalde onderwerpen tevreden of ontevreden zijn, verschilt per apotheek. Het antwoord op de waarom vraag krijgen we door met de medewerkers in gesprek te gaan over de onderzoeksresultaten. De resultaten te verdiepen. Een goede methode hiervoor is een groepsdiscussie. Wij voeren deze groepsdiscussies al regelmatig uit, maar ook voor ons geldt dat we ons moeten blijven ontwikkelen en scherp moeten blijven.

Essentiële vaardigheden voor groepsdiscussies
Om scherp te blijven en de eigen kennis en vaardigheden te vergroten heb ik bij de MOA de workshop ‘Essentiële vaardigheden voor groepsdiscussies’ gevolgd. Door deelname aan deze cursus kon ik direct vragen naar ervaringen van andere marktonderzoekers en werd ik op de hoogte gebracht van nieuwe aanpakken en ontwikkelingen.

In de workshop kwam vooral naar voren dat het niet alleen belangrijk is om de juiste vragen op het juiste moment te stellen, maar dat het minstens zo belangrijk is om te letten op de groepsdynamiek. Komen de individuele deelnemers evenveel aan het woord? Voelt iedereen zich vrij wat te zeggen? Reageren mensen ook op elkaar in plaats van alleen op jou? Naast methoden om een juiste groepsdynamiek te creëren, kwamen tijdens de workshop van de MOA ook verschillende vraagtechnieken en associatiespellen aan bod.

Workshops
De opgedane kennis nemen we natuurlijk mee in de groepsdiscussies die we nu al regelmatig voeren, zoals in onze workshop ‘van klaagmuur naar draagmuur’. Deze workshop is gericht op ontwikkeling en verdieping van de onderzoeksresultaten uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Wij stoppen dus niet bij het doen van onderzoek; we willen mensen en organisaties in beweging brengen!