Bel 038 42 02 130 en u krijgt direct één van onze adviseurs aan de telefoon.|info@onderzoek-innovatiegroep.nl

Zijn uw ouders betrokken of al vertrokken?

2016-06-20T08:44:32+00:00

De zin en onzin over ouderbetrokkenheid. Door Kees van Heuveln van de School & Innovatie Groep.

Wat wordt er veel geschreven en gepraat over ouderbetrokkenheid op scholen. Is het niet op de scholen zelf dan wel door allerlei bureaus en adviseurs die menen dat ze het weten.  Ouders, tja we vinden er allemaal wat van tot en met de minister van onderwijs aan toe.

Er over praten en schrijven lijkt overigens makkelijker te zijn dan met deze doelgroep, de ouders, in gesprek te zijn.

Wat zou er eigenlijk bedoeld worden met ouderbetrokkenheid of betrokken ouders? Hebben we daar eigenlijk een beeld bij? En dan van deze tijd en niet van 20 jaar geleden?

Zijn de ouders niet betrokken als er slechts drie komen op dagen op een ouderavond waar de agenda al even stoffig oogt als de inrichting van de zaal waar de ouders worden ontvangen? Zijn de drukbezette ouders niet betrokken als ze een week van te voren een uitnodiging ontvangen om naar een avond op school te komen en het laten afweten? Zijn de ouders niet betrokken als ze niet op een informatieavond komen waarvan de uitnodiging en de uitvoering er keer op keer hetzelfde uitziet?

Vergeten we voor het gemak dat veel, en soms heel veel, ouders actief zijn op school? Als leesouder, als luizenouder, als overblijfouder, om te rijden, om schoon te maken, om te helpen met klussen, als crea-ouder, enzovoort, enzovoort. Ook vergeten we kennelijk dat de opkomst bij de 10 minuten-gesprekken hoog is.

Ja wat is eigenlijk de definitie van betrokken ouders anno 2016? Hoe betrokken zijn al de ‘geleerden’ die iets vinden over betrokken ouders zelf bij hun gezin, hun kinderen , hun (vrijwilligers)werk en ……..hun school?

Laten we blij zijn met onze ouders op school en niet overdrijven. Er zijn immers geen signalen dat ouders massaal van school veranderen of weglopen. Wisselingen in leerlingaantallen zijn er altijd al geweest en zullen er ook blijven. Vrijwel altijd zijn ze demografisch gerelateerd. Blijf nuchter als school en doe de dingen je moet doen. Daarvoor tien tips.

  1. Overdrijf als school niet met het jaarlijks inplannen van, van alles en nog wat waarbij ouders moeten helpen. Ook niet ‘onder druk van’. De school is primair een onderwijsinstelling en geen feestfabriek.
  2. Als je als school al wat inplant, betrek hierbij de ouders. Zorg voor commitment en draagvlak.

Geef aan het begin van het jaar een kalender mee, één die je praktisch kunt bewaren of ophangen. Daarop staan alle belangrijke data. Houd je hier als school aan en bedenk er gaandeweg het schooljaar niet nog twee of drie zaken bij.

  1. Deel ouders van te voren in bij zaken waar hulp nodig is (met naam en toenaam) en laat de ouder zelf voor vervanging zorgen als hij of zij niet kan.
  2. Betrek ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren) door erover met ze in gesprek te gaan. Maak helder wat je als school kan bieden (en wat dus niet!), wat je van de ouder verwacht.
  3. Als er extra zorg nodig is, betrek de ouders vanaf het begin hierbij en maak ze medeplichtig bij de zorg. Geef ze een rol in het proces. Er is altijd wel een bepaald aspect waar een ouder kan (mee)helpen.
  4. Neem ouders serieus en laat ze niet alleen op school komen om ‘schoon te maken’.
  5. Als zich iets voordoet ga direct met elkaar in gesprek en zoek de dialoog. Praat zaken ook echt uit en hecht dingen af.
  6. Wees professioneel en reageer vanuit je professie inhoudelijk op zaken. Je moet als school kunnen verantwoorden waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Zie ouders als een kans en niet als een bedreiging!
  7. Als het even niet goed gaat of lekker loopt, wees transparant en bespreek hoe je er samen aan kunt werken om verbetering te krijgen. Vier je successen ook met ouders en leerlingen.
  8. Wees gastvrij en waardeer ouders.

En misschien wel de allerbelangrijkste. Doe ‘gewoon’ als directeur en leerkracht met veel plezier je ding op school.