2019-10-29T09:26:05+00:00

We kunnen niet zonder biodiversiteit. De verscheidenheid van dieren, planten, micro-organismen en ecosystemen zorgen onder meer voor de productie van zuurstof, bestuiving van planten, waterzuivering en het beheersen van plagen. Het betekent voor ons voedsel en grondstoffen.

In een team werkt het net zo. Diversiteit draag bij aan een duurzame teamontwikkeling. Door kruisbestuiving ontstaan er goede ideeën. Deze goede ideeën groeien uit tot plannen. Plannen die gerealiseerd worden omdat er sprake is van een vruchtbare bodem. Het geeft goede opbrengsten omdat er sprake is van een gezonde cultuur.

Wat betekent dit in de praktijk? Hoe krijgen/houden we diversiteit in het team?

Tien tips:

  1. Met elkaar zicht op de aanwezige talenten en op de mogelijkheden om deze in te zetten;
  2. Regelmatig voeren van individuele gesprekken over talent, inzetbaarheid, blije mobiliteit…. .
  3. Met elkaar in gesprek zijn over motivatie en vitaliteit, hoe blijf je ‘groeien en bloeien’;
  4. School overstijgend kijken naar de talenten en de scholen (waar is wat nodig?);
  5. Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie;
  6. Stimulerende, coachende stijl van leidinggeven;
  7. Als collega’s elkaar stimuleren in verdere professionalisering;
  8. De focus meer op inzetbaarheid in plaats van op mobiliteit;
  9. Directeuren een voorbeeld laten zijn in professionaliteit;
  10. Directeuren zijn verantwoordelijk voor het formatieplan op bestuursniveau (invulling en uitvoering).

Deze aanpak creëert niet alleen florerend teams maar ook florerende leerlingen!

Meer weten? Bel of mail ons!