Talentversterking en professionaliteit

Versterken van de
professionele cultuur

Met meer plezier werken en bouwen aan de organisatie

Medewerkers­inzetbaarheid (MIO)

Hoe duurzaam inzetbaar is uw team?

Werken met LEAN

Niet harder werken, maar slimmer. Direct resultaat!

Klantgericht
communiceren

Voor een goed geïnformeerde en tevreden cliënt!

Inspirerend leiderschap

Met plezier effectief leiding geven!

Gesprekken die ergens toe leiden

De communicatietraining voor leidinggevenden

Ontwikkelingsgericht
assessment

Voor iedereen die inzicht wil krijgen in zijn of haar ambities en mogelijkheden!

Perspectiefonderzoek

Welk perspectief heeft mijn school?

Veiligheidsonderzoek
(pesten)

Maak werk van een veilige school en doe mee aan www.veiligescholen.nl

Ouderbetrokkenheid

Van tevredenheid naar betrokkenheid!

Leerlingtevredenheid

Hoe tevreden zijn de leerlingen?

Personeelstevredenheid

Met tevredenheid naar meer kwaliteit!

Voor meer informatie of vragen neem contact met ons op via:
tel: 038 42 02 130 of stuur een e-mail naar: info@onderzoek-innovatiegroep.nl