Een tevreden en goed geïnformeerde klant is steeds belangrijker!

In het dagelijks werk is communicatie, als aanvulling op vakmanschap, een bepalende factor. De basis voor klantgerichte communicatie is het maken van goed contact, het begrijpen van de behoefte  en het daarop inspelen.

Na de training zijn de medewerkers zich meer bewust van het belang van klantgericht communiceren. In de training leren zij om:
– op een effectieve en plezierige manier contact te maken;
– actief te luisteren, samen te vatten en door te vragen;
– emoties te (h)erkennen en daar adequaat mee om te gaan;
– zich in de situatie van de cliënt in te leven;
– de cliënt met behoud van een goede relatie slecht nieuws te brengen;
– de professionele gespreksstructuur van cliëntgericht communiceren te hanteren;
– zo te handelen dat gesprekspartners met een tevreden gevoel terugkijken op het gesprek.

De ervaring leert dat het succesvol aanleren en aanscherpen van vaardigheden om blijvende aandacht vraagt. Tussen de verschillende sessies en daarna gaan de medewerkers met de opgedane kennis en inzichten en hun persoonlijk actieplan aan de slag. Daarnaast is er de mogelijkheid om gedurende een langere periode gebruik te maken van een app om het geleerde vast te houden.

Praktische informatie
De workshop bestaat uit twee dagdelen, ’s avonds is ook mogelijk, en kan zowel in-company als op een externe locatie worden gegeven. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

    Dit formulier is beschermd door reCAPTCHA en de google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.