Mijn passie is cijfers en het verhaal achter de cijfers. En dan met name wat mensen beweegt of in beweging brengt. Ik ben betrokken en gericht op het creëren van beweging. Betrouwbaar, doortastend, gedreven en focus op ontwikkeling. Mijn achtergrond is bedrijfskunde & marketing en positieve psychologie.

E-mail | Linkedin

Mijn achtergrond is arbeid en organisatiekunde, onderzoek, gedragskunde, Arbo en NLP. Ik ben naast onderzoek vooral betrokken bij training, advies, coaching en teamontwikkeling.

E-mail | Linkedin

(Interim) HR professional & trainer. Vanuit verschillende rollen en perspectieven ruime ervaring binnen het HR werkveld. Kernwaarden: plezier, groei, respect en vertrouwen. Achtergrond in HRM en Organisatie- en Veranderkunde.

E-mail | Linkedin

Mensen hebben elkaar nodig om te leren en ontwikkelen: elkaar snoeien en scherpen, zodat je een beter mens en betere professional wordt. Vanuit die drijfveer ‘slijp’ ik als onderwijskundig adviseur  op allerlei manieren, met name in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs. Door het leiden van expertisenetwerken voor directeuren en IB-ers bijvoorbeeld, om te ontdekken wat je van elkaar kunt leren. Ook bedenk ik graag werkvormen op maat voor een studiedag of werksessie, over onderwerpen zoals passend onderwijs of Kindcentra. Woorden die vaak terug komen in evaluaties: rust, helder, afwisseling in werkvormen, kwaliteit, creatief, snel schakelen, kernachtig samenvatten.

E-mail | Linkedin

Als apotheker toegevoegde waarde leveren door goede farmaceutische zorg is waar ik mijn dagelijkse voldoening uit haal. Ik ben van mening dat het van groot belang is dat die toegevoegde waarde ook gezien en ervaren wordt door patiënten en andere zorgverleners. Door communicatie principes heel praktisch te vertalen naar de dagelijkse praktijk kunnen assistenten vaak de volgende dag als aan de slag met het toepassen van de nieuwe vaardigheden.

E-mail | Linkedin

Doordrongen van het feit dat zorg, rendement en arbeidsvreugde samen kunnen gaan, ga ik graag aan de slag in moeilijke situaties om aangrijpingspunten te vinden die een oplossing mogelijk maken. Ik haal persoonlijk veel voldoening uit mijn werkzaamheden als vrij inzetbare apotheker-farmacotherapeut bij bijvoorbeeld de medicatiebeoordelingsgesprekken.

E-mail | Linkedin