Groeien in samenwerking

Medewerkers-
tevredenheid (MTO)

Hoe bevlogen is uw team?

Inspiratiemeeting over duurzame inzetbaarheid (DI)

Inspiratiemeeting Duurzame Inzetbaarheid (DI)

Feedback: makkelijker met elkaar in gesprek

Elkaar meer aanspreken en complimenten geven.

Floreren

Floreren als basis voor resultaat

Als team (weer) in balans

Maak als team een nieuwe start!

Groeien in zelfstandig werken

Voor teams met het verlangen om hun kwaliteiten optimaal in te zetten.

Ons team duurzaam inzetbaar

Als team vitaal, gemotiveerd en capabel blijven!

Van klaagmuur naar draagmuur

(Samen)werken aan ontwikkeling!

Voor meer informatie of vragen neem contact met ons op via:
tel: 038 42 02 130 of stuur een e-mail naar: info@onderzoek-innovatiegroep.nl