Hoe krijg ik meer Inzicht in het werkplezier van onze medewerkers?
Wat zijn de wensen en behoeften van onze medewerkers?

Met een MTO brengen we in kaart hoe de medewerkers het werk ervaren. Een gerichte aanpak van de onderzoeksresultaten vergroot het werkplezier en verlaagt het ziekteverzuim. Daarnaast vergroot het de tevredenheid van medewerkers en klanten.

Aanpak tevredenheidsonderzoek medewerkers

Voor het afnemen van een MTO is er overleg over de planning, de te onderzoeken onderwerpen, de kosten en de uitvoering van het onderzoek. Op basis van de belangrijkste speerpunten zoals werkzaamheden, samenwerking, waardering, leiderschap en werkdruk, zetten wij een duidelijke en compacte vragenlijst uit.

Onderzoeksrapport medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers vullen het onderzoek digitaal in. Twee weken na de sluitingstermijn van de vragenlijst is het rapport gereed. De respons verwerken wij anoniem waardoor individuele resultaten van medewerkers niet zichtbaar zijn. In het rapport zijn de resultaten overzichtelijk weergegeven en indien aanwezig voorzien van een benchmark en de score van de vorige meting (indien het MTO eerder bij ons is afgenomen). Verder bevat het concrete en specifiek op de organisatie gerichte aanbevelingen.