Natuurlijk is het fijn als ouders tevreden zijn over de school. Dat ouders tevreden zijn over de directie, de contacten met de leerkrachten, de kwaliteit van het onderwijs. En als ouders dan ook nog aangeven dat hun kinderen met plezier naar school gaan, is het plaatje helemaal rond. Meer hoeft de school niet te weten… toch?

De mate van oudertevredenheid blijkt van weinig invloed te zijn op het schoolsucces van kinderen. Oudertevredenheid gaat uit van éénrichtingsverkeer: De school levert onderwijs aan de kinderen en ouders geven aan in welke mate zij tevreden zijn over de geleverde diensten. Echter, uit diverse onderzoeken blijkt dat het schoolsucces van kinderen in grote mate afhangt van de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs aan hun kind.

Wat is ouderbetrokkenheid?
Een antwoord zou kunnen zijn: ouders die betrokken zijn bij de school van hun kind. Die luizenmoeder zijn, klusjesvader, taxichauffeur of in de MR zitting nemen. Dit is wat er vaak onder ouderbetrokkenheid wordt verstaan. Deze omschrijving is te kort door de bocht. Ouderbetrokkenheid is namelijk veel meer dan ouderparticipatie. Ouderbetrokkenheid, ook wel educatieve relatie genoemd, gaat uit van wederzijdse betrokkenheid van ouders en school. Een gedeelde verantwoordelijkheid dus. Deze wederzijdse betrokkenheid creëert optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van en het leren door kinderen, thuis en op school.

Wat levert het ouderbetrokkenheidsonderzoek op?
Het ouderbetrokkenheidsonderzoek (OBO) biedt inzicht in de beleving van ouders op hetgeen de school onderneemt om de ouders zo goed mogelijk te betrekken bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen. De onderzoeksresultaten laten zien wat er goed gaat en waar de school het beleid, of uitvoering daarvan, gericht op ouderbetrokkenheid nog kan aanscherpen.