De school moet een veilige omgeving zijn voor kinderen
zodat zij zich kunnen volop kunnen
ontplooien,
ontwikkelen en zich prettig voelen.

Niet alleen voor kinderen is een veilige school een gewenste situatie. Ook voor personeel en ouders is het belangrijk dat er een veilig schoolklimaat heerst. De veiligheid van een school draagt bij aan de kwaliteit en het imago van de school en aan de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel.

Hoe verkrijgen wij als school inzicht?
Wij zoeken graag voor u uit in hoeverre er sprake is van pestgedrag op uw school en hoe, waar en door wie gepest wordt. Met het veiligheidsonderzoek onder leerlingen krijgt u inzicht in hoe en in welke mate er wordt gepest, waar dit gebeurt, door wie er wordt gepest en hoe zij vinden dat pesten op school wordt aangepakt. Daarnaast is het mogelijk het onderzoek breder uit te zetten onder personeel en ouders. De vragenlijst voor het personeel gaat met name in op het veiligheidsgevoel van personeel en leerlingen, de schoolcultuur, pestprotocollen en de preventie en aanpak van pesten. Het onderzoek onder ouders geeft u zicht op het veiligheidsgevoel van kinderen en ouders en wat de ouders vinden van de preventie en aanpak door de school.

veiligeschool

 

Certificaat Veilige School
Als u wilt werken aan een veilige school en ons inschakelt, kan uw school het certificaat ‘Veilige school’ verdienen. Uit ons grootschalige onderzoek naar pesten, kwam naar voren dat pesten onverminderd voor blijft komen. Om scholen te prikkelen om pesten blijvend onder de aandacht te houden, hebben we het certificaat ‘Veilige School’ ontwikkeld. Met als uiteindelijk doel het terugdringen van pesten op scholen.
De school verdient het certificaat als:

  • het percentage gepeste leerlingen 4% of lager is;
  • er een aantoonbaar geïmplementeerd pestprotocol aanwezig is en de school een preventief pestbeleid voert;
  • de school een vertrouwenspersoon heeft;
  • ‘de sociaal veilige school’ structureel onderdeel is van de agenda.