De leerlingen staan logischerwijs centraal in het onderwijs, bent u benieuwd naar hun beleving van uw school?

Een goede tevredenheid draagt bij aan de prestaties van de leerlingen. Bovendien zijn hun ervaringen met de school van belang voor het imago en de uitstraling van de school. Om meer inzicht te krijgen in de tevredenheid van uw leerlingen, heeft de School & Innovatie Groep een vragenlijst ontwikkeld voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Hierbij komen onder andere de vakken, de leerkracht, de groep en de veiligheid aan bod. Het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen sluit tekstueel en visueel perfect aan bij de belevingswereld van de doelgroep. Met de resultaten uit het onderzoek kunt u de kwaliteit van het onderwijs nog verder verbeteren.