Hoe gemotiveerd en vitaal zijn onze medewerkers?
Welke ruimte krijgen medewerkers om hun capaciteiten in te zetten?

Wij werken vanuit de visie dat duurzame inzetbaarheid gaat over de interactie tussen de medewerker (capaciteiten, motivatie en vitaliteit) en zijn werkomgeving (de inzetbaarheidsruimte). Duurzame inzetbaarheid is hiermee de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de werknemer als de werkgever.

Aanpak MIO

Voor het afnemen van een MIO is er overleg over de planning, de te onderzoeken onderwerpen, de kosten en de uitvoering van het onderzoek. Op basis van belangrijke speerpunten zoals motivatie, vitaliteit, capaciteit, cultuur en werkomstandigheden zetten wij een duidelijke vragenlijst uit.

Rapportage op individueel- en op teamniveau
Medewerkers vullen het onderzoek digitaal in. Elke medewerker ontvangt direct na het invullen een eigen rapport. Twee weken na de sluitingstermijn van de vragenlijst is het teamrapport gereed. De respons verwerken wij anoniem waardoor individuele resultaten van medewerkers niet zichtbaar zijn. In het rapport zijn de resultaten overzichtelijk weergegeven. Verder bevat het concrete en specifiek op de organisatie gerichte aanbevelingen en ontvang je een aparte bijlage met opmerkingen die gemaakt zijn.