Wat is het perspectief van uw school?

Er kunnen situaties ontstaan voor een school waarbij er spannende vragen zijn zoals: hebben we nog bestaansrecht?; hoe kunnen we ons (beter) onderscheiden in de markt zodat we meer leerlingen trekken?; wat is ons marktaandeel?; waar hebben onze ouders behoefte aan, welke wensen en verwachtingen zijn er nog naast het reguliere educatieve aanbod?

In het perspectiefonderzoek kijken we naar de huidige situatie en naar de (mogelijk) gewenste situatie. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kan het onderzoek bestaan uit deskresearch, onderzoek onder personeel en ouders, overige stakeholders een buurtonderzoek. De focus van het onderzoek wordt met de opdrachtgever afgestemd.