2019-10-29T09:39:53+00:00

Doorpakken bij disfunctioneren van een medewerker en/of problemen in het team

Er is al langere tijd sprake van niet professioneel gedrag
Een medewerker voert de taken niet naar behoren uit (kwaliteit, kwantiteit, onvoldoende nemen van verantwoordelijkheid)
Er wordt niet gewerkt volgens gemaakte afspraken
Het disfunctioneren van een medewerker geeft problemen in het team

Bovenstaande voorbeelden komen in elke organisatie wel (eens) voor. Vaak geeft dat gedoe in het team. Als een dergelijke situatie lang duurt is de (gevolg)schade soms groot. Daarom is tijdig ingrijpen van belang.

Soms is het lastig om grip op de situatie te krijgen. Met name als het gaat om een ongewenste houding. Een interventie van buitenaf  is dan noodzakelijk. Om objectief het gesprek aan te gaan en vast te stellen wat het probleem is. Belangrijker nog, welke stappen er moeten worden gezet om tot een oplossing te komen.

Onze aanpak
Op basis van een zorgvuldige intake stellen wij een plan van aanpak op. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag. We oordelen niet maar geven terug wat we zien en waarnemen en vragen om reactie. We geven gerichte feedback en maken afspraken die tot verbetering leiden. We stellen interventies voor die gericht zijn op perspectief voor een individuele medewerker, het team en de leidinggevende.

We zorgen ervoor dat het team weer vol enthousiasme en met plezier het werk oppakt.

Meer weten? Bel of mail ons!