2019-10-18T10:27:53+00:00

Het werk, de werkinhoud en de context waarin we werken en leven zijn sterk in beweging. Dit betekent ook iets voor de manier waarop we zaken in kaart brengen. De hoogste tijd dus voor een verandering in meten.

Ons medewerkersinzetbaarheidsonderzoek (MIO) sluit goed aan bij de veranderende werkcontext. Het MIO meet breder dan alleen de tevredenheid zoals uit onderstaand figuur blijkt.

De topfit kant gaat over de medewerker en de jobfit kant gaat over de werkomgeving. Beide spelen een rol als het gaat over de context van werk. De medewerker heeft hierin een verantwoordelijkheid en de werkgever. Het MIO brengt dit in kaart en draagt hiermee bij aan het versterken van de eigen regierol van de medewerker.

Iedere deelnemer ontvangt na het invullen direct zijn/haar eigen MIO rapport en kan hier mee aan de slag. Voor de leidinggevende een mooi handvat voor het voeren van persoonlijke gesprekken.

Naast de individuele rapporten is er ook een teamrapport. Hierin komt naar voren hoe het er op teamniveau voor staat.

Meer weten? Bel of mail ons!