Wilt u weten hoe uw cliënten over uw organisatie denken?
Wilt u gericht werken aan het imago van uw organisatie?

Met een tevredenheidsonderzoek onder uw cliënten krijgt u inzicht in hoe uw cliënt de de zorgverlening ervaart. Uiteindelijk verhoogt u daarmee de tevredenheid, zorgt u ervoor dat uw cliënten graag bij u terugkomen, ze eventueel extra diensten of producten afnemen en het imago van uw organisatie in orde is. En daar krijgen u en uw medewerkers weer zelfvertrouwen van. Dit onderzoek is te gebruiken voor de HKZ-certificering binnen uw organisatie.

Aanpak tevredenheidsonderzoek cliënten

Als u interesse heeft in een cliënttevredenheidsonderzoek bespreken wij graag met u de planning, de onderwerpen die u aan bod wilt laten komen, de kosten en de uitvoering van het onderzoek. Aan de hand van enkele speerpunten zoals service, het gebouw en de verwachtingen van de cliënten zetten wij een duidelijke vragenlijst voor u uit. Dit kan zowel digitaal als op papier.

Onderzoeksrapport cliënttevredenheidsonderzoek

Uw cliënten vullen het onderzoek naar de tevredenheid anoniem in. Vier tot zes weken na de sluitingstermijn van de vragenlijst, ontvangt u van ons:

  • een overzichtelijk en uitgebreid rapport met de resultaten (digitaal en op papier);
  • concrete en specifiek op uw organisatie gerichte conclusies en aanbevelingen;
  • een aparte bijlage met opmerkingen die gemaakt zijn;
  • een aanbod voor ondersteuning bij het omzetten van de resultaten in concrete actiepunten.

Meld u nu aan voor het tevredenheidsonderzoek onder uw cliënten en u heeft binnen tien weken de rapportage in huis.