Voor organisaties die willen weten of zij doen wat zij zeggen en zeggen wat zij doen.

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Meestal zijn het 3 à 5 kernwaarden die de bedrijfscultuur in een keer duidelijk maken. Met kernwaarden geef je aan waarom en hoe je organisatie de dingen doet. Het geeft richting aan de strategische koers. Kernwaarden dragen ook bij aan hoe medewerkers in hun werk staan en hun werk doen.

Je kunt de keuringsdienst van waarden op verschillende manieren inzetten:

  1. De organisatie heeft niet expliciet omschreven vanuit welke kernwaarden er wordt gewerkt. Je wilt weten vanuit welke kernwaarden er momenteel ‘organisch’ gewerkt wordt.
  2. De organisatie heeft wel expliciet kernwaarden omschreven. Je wilt achterhalen in hoeverre deze kernwaarden intern worden gedragen en uitgedragen en in hoeverre er herkenning is bij derden.

Wat levert het op?
Een eerlijk beeld van de concrete zichtbaarheid van de waarden. Bewustwording, accentuering en duidelijkheid of dat wat belangrijk is ook daadwerkelijk gestalte krijgt. Aanscherping van wat voor de organisatie (echt) belangrijk is. Dat kan op verschillende manieren zoals in de missie en visie en in nieuwe gedragingen uitgedrukt worden. Aanscherping van allerlei communicatievormen: op papier, live, social media, website, bejegening van klanten, inrichting, fotomateriaal. Input voor een ‘strategisch waarden-beleidsplan’. Kortom: een krachtige middel om met waarden (verder) aan de slag te gaan.