Wilt u weten hoe uw klanten over uw organisatie denken?
Wilt u gericht werken aan het imago van uw organisatie?

Met een klanttevredenheidsonderzoek wordt inzicht verkregen in hoe de klanten de dienstverlening en samenwerking ervaren. Op basis van de resultaten kunnen verbeteringen in gang worden gezet waarmee de relatie wordt versterkt.

Aanpak van het onderzoek
Als u interesse heeft in een klanttevredenheidsonderzoek bespreken wij graag met de planning, de relevante onderwerpen, de kosten en de uitvoering van het onderzoek. Aan de hand van enkele speerpunten zoals service, het gebouw en de verwachtingen van de klanten zetten wij een duidelijke vragenlijst uit.

Onderzoeksrapport klanttevredenheidsonderzoek
Klanten vullen het onderzoek naar de tevredenheid digitaal in. De respons wordt anoniem verwerkt. Twee tot vier weken na de sluitingstermijn van de vragenlijst is het rapport gereed. Het rapport bestaat uit:

  • een overzichtelijk en uitgebreide weergave van de resultaten;
  • concrete en specifiek op de organisatie gerichte conclusies en aanbevelingen;
  • een aparte bijlage met opmerkingen die gemaakt zijn;
  • een aanbod voor ondersteuning bij het omzetten van de resultaten in concrete actiepunten.