Met een oudertevredenheidsonderzoek meten we hoe de ouders de school van hun kinderen ervaren.

Waarom een onderzoek naar oudertevredenheid?

De tevredenheid van de ouders is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van uw school. Het is daarom van belang dat de verwachtingen van de ouders overeenkomen met de prestaties van uw school. Met de resultaten uit het onderzoek kunt u gericht aan de slag om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verhogen. Een hoge tevredenheid van de ouders geeft de school een goed imago en maakt het werken prettiger.

Aanpak oudertevredenheidsonderzoek

De School & Innovatie Groep kan voor u een compleet oudertevredenheidsonderzoek uitvoeren. In de vragenlijst komen onder andere faciliterende aspecten (zoals het schoolgebouw), immateriële aspecten (zoals de persoonlijke aandacht voor de leerling), het imago van de school en de criteria van schoolkeuze aan bod.