Voor het vergroten van werkgeluk!

Waarom een onderzoek naar werkgeluk?

Met een onderzoek naar werkgeluk achterhalen we in hoeverre de medewerkers werkgeluk ervaren. Door te focussen op werkgeluk vergroot je het werkplezier, de bevlogenheid, vitaliteit, een grote betrokkenheid en een laag ziekteverzuim. De werkomgeving van medewerkers en de maatschappij waarin wij leven worden complexer. Hierdoor is het een grote uitdaging om de medewerkers vitaal te houden!

Wat zijn de stressbronnen van de medewerkers en wat geeft medewerkers juist energie? Met de resultaten uit het onderzoek naar werkgeluk krijg je hier zicht op. Hierdoor is het gemakkelijker om gerichter te werken aan het vergroten werkgeluk in de organisatie.

Rapportage op individueel- en op teamniveau
Medewerkers vullen het onderzoek digitaal in. Elke medewerker ontvangt na het invullen een eigen rapport. Twee weken na de sluitingstermijn van de vragenlijst is het teamrapport gereed. De respons verwerken wij anoniem waardoor individuele resultaten van medewerkers niet zichtbaar zijn.

In het rapport zijn de resultaten met een stoplichtmodel overzichtelijk weergegeven. Verder staan er concrete en specifiek op de organisatie gerichte aanbevelingen in.

Het is ook mogelijk het onderzoek aan te vullen met een interactieve workshop, zie hiervoor ‘Van werkdruk naar werkgeluk’